2010. augusztus 29., vasárnap

A könyvtárak pályázati támogatása Svédországban


Kedves Bogi!

A svéd Állami Kulturális Tanács honlapján részletes információ olvasható arról, hogy az állam milyen támogatást nyújt pályázati formában a közkönyvtáraknak. A közkönyvtárakat a helyi önkormányzatok tartják fenn.
Amint az alábbiakból is látható, Svédország valóban gyerekcentrikus ország.

Üdvözlettel:

Melissa

A svéd Állami Kulturális Tanács honlapján a következő olvasható:
”A gyerekek és az ifjúság kultúrához való jutását a Kulturális Tanács különösen fontos területnek tartja.”

A könyvtári támogatás elosztása

A Kulturális Tanács évente kb. 82 millió koronát (8,2 millió euro) oszt szét könyvtári területen.
1. A legnagyobb támogatás a működési és fejlesztési támogatás a regionális könyvtári működés, a kölcsönzőközpontok, a depókönyvtárak és a Nemzetközi Könyvtár (Internationella Biblioteket) számára. Kb. 46 millió koronával támogatják ezeket a könyvtárakat.

2. A könyvtári területen a második legnagyobb támogatás a beszerzési támogatás. A pénzt közkönyvtárak és iskolai könyvtárak irodalombeszerzésre fordíthatják. A támogatást az önkormányzatok igénylik, és célja, hogy növelje a könyvtárak gyermek- és ifjúsági könyvekkel való ellátását. Erre kb. 25 millió koronát fordítanak évente.

3. Olvasásnépszerűsítő projekteket is támogatnak. A támogatás célja új együttműködési formák kifejlesztése az olvasásnépszerűsítés területén, és azt nemcsak könyvtárak, hanem mások, pl. szervezetek és egyesületek is igényelhetik. Kb. 9 millió koronát fordítanak évente olvasásnépszerűsítő programokra.

4. A Kulturális Tanács működésfejlesztésre is nyújt támogatást a közkönyvtáraknak. A támogatás célja a közkönyvtárakban folyó munka új formáinak a kifejlesztése. Kb. 1 millió koronát fordítanak évente erre a célra.

Beszerzési támogatás
A beszerzési támogatás célja az irodalomhoz való hozzájutás elősegítése a köz- és iskolai könyvtárakban, valamint az olvasás iránti érdeklődés felkeltése.
A Kulturális Tanács, a beszerzési támogatáson túl, kioszt olvasásnépszerűsítő támogatást is, hogy növelje az olvás iránti érdeklődést a gyerekek és a fiatalok körében. Amikor egy önkormányzat mindkét támogatást megpályázza, a Kulturális Tanács pozitívumnak tartja ezt.
A beszerzési támogatást csak önkormányzatok pályázhatják meg. Svédország közigazgatásilag 290 önkormányzatra oszlik, s ezek 21 megyében helyezkednek el. Minden önkormányzat csak egy pályázatot adhat be. A beszerzési támogatás gyermek- és ifjúsági irodalom vásárlására fordítható, vagy olyan felnőtt irodalom beszerzésére, ami a gyerekek és a fiatalok olvasás iránti érdeklődését segíti elő.
Feltétel, hogy az önkormányzat teljes médiakerete a pályázat évében nem lehet alacsonyabb, mint az előző évben, és a gyermekmédiumok beszerzési kerete nem csökkenhet. Az egyetlen kivétel ez alól, ha a lakosság vagy a diákok létszáma csökken.
A Kulturális Tanács előnyben részesíti azokat az önkormányzatokat, ahol az olvasásnépszerűsítő tevékenység a könyvtári tervhez kapcsolódik, valamint azokat az önkormányzatokat, ahol az iskola és a közkönyvtár között szoros együttműködés áll fenn. A támogatás összegét, ami legkevesebb 30 000 korona, főleg az önkormányzatban lévő 18 éven aluli gyerekek és fiatalok létszáma határozza meg.
A pályázatnak tartalmaznia kell egy tervezetet arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat hogyan kívánja ösztönözni a gyerekek és a fiatalok olvasását úgy, hogy a könyvtár, az iskola és az iskolai könyvtár együttműködik. Mivel a beszerzési támogatás mind a köz-, mind az iskolai könyvtárat megcélozza, és a közöttük való együttműködés kialakítására irányul, az olvasásnépszerűsítő terv kivitelezésében, mint ahogy a pénzösszeg elosztásában a közkönyvtár és az iskola iskola is részt kell, hogy vegyen.

Olvasásnépszerűsítő támogatás
Az olvasásnépszerűsítő támogatás célja, új módszerek kifejlesztése az olvasásnépszerűsítés területén. A Kulturális Tanács beszerzési támogatást is kioszt köz- és iskolai könyvtáraknak, aminek a célja, hogy növelje az olvasás iránti érdeklődést a gyerekek és a fiatalok körében. Ha egy önkormányzat mindkét támogatást megpályázza, a Kulturális Tanács pozitívumnak tartja, hogy együttműködnek.
Az olvasásfejlesztési támogatást önkormányzatok vagy olyan szervezetek pályázhatják meg, amelyek szervezeti számmal rendelkeznek.
A támogatást olyan tevékenységek számára ítélik meg, amelyek elsősorban a gyerekek és fiatalok olvasását segítik elő. A támogatás nem fordítható szokásos önkormányzati alaptevékenységre, mint pl. iskolák vagy óvodák könyvbeszerzési kerete vagy egyszeri író-olvasótalálkozó.
A projekteknek hosszútávú, széles együttműködésre kell épülniük. Élővé kell tenniük az irodalmat, olvasásra kell buzdítaniuk, széles részvételre és saját alkotótevékenységre való lehetőséget kell biztosítaniuk. A projektek új médiaformákat is igénybe vehetnek, alaposan dokumentálni kell azokat, hogy mások is tanulhassanak belőlük.

A könyvtári támogatáshoz tartozik még az elosztási támogatás is, ami az irodalmi támogatás része. Ez azt jelenti, hogy az irodalmi támogatásban részesült könyveket évente négy alkalommal eljuttatják a 290 önkormányzat legnagyobb könyvtárába, az ún. főkönyvtárba. Irodalmi támogatásban részesülnek svéd szépirodalmi művek, ismeretterjesztő könyvek, képregények és gyerekkönyvek, ill. svéd nyelvre fordított irodalmi művek, évente kb. 700 cím. Ennek kb. 20%-a gyerekkönyv. Az irodalmi támogatást könyvkiadók pályázzák meg.
Az irodalmi támogatás célja, hogy az állampolgárok széles és minőségileg értékes irodalomhoz jussanak a könyvtárakban.

Nincsenek megjegyzések: